Аналитика

Економічна освіта в соціальній відповідальності та соціальна відповідальність у вищій економічній освіті

Автор статьи: Сингаївська А.М. http://tdmasterov.ru/ дизайнерские каффы ручной работы.

Актуалізація у науковому та бізнесовому середовищі проблем корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) спонукає до аналізу співвідношення: яку частку відповідальності в суспільні (соціальні, економічні, суто виробничі, правові тощо) відносини привносять фахівці економічного профілю, зокрема такі, які наділені світобаченням, економічним мисленням та підтверджують здобуту вищу економічну освіту.

Українська квазіекономіка з вагомою тіньовою у всіх галузях господарювання спотворює не тільки наше буття, але й провокує відірваність освіти від практики та практики від освіти, оскільки Вчитель у навчанні студентів, вважаємо, не може популяризувати розвиток перетворених економічних форм. Наслідки ж професійної діяльності фахівців економічного профілю відчувають без виключення всі мешканці нашої країни.

Хоча корпоративна соціальна відповідальність є притаманною для високорозвинених економік і країн та, відповідно, й підприємств, що сповідують цю концепцію, Україна  вступила в її простір у 2006 р. Світовий досвід у господарюванні та ділових практиках з опорою на соціальну відповідальність, а точніше підпорядкування стратегічних цілей підприємства (установи, закладу) соціальним завданням, можна показати побудовою 4‑рівневої піраміди А. Керолла (економічна-правова-етична-громадянська відповідальність) або триєдиною зв’язкою «соціальна відповідальність – відповідальність за своє внутрішнє і зовнішнє середовище – фінансова відповідальність».

Наповнення змісту економічної освіти у навчанні студентів ВНЗ відбувається першочергово на основі наукових джерел. Імплементація стандартів КСВ в економічну систему України вимагає вищу економічну освіту включитися в осягнення цієї концепції. Як бачимо, вже втретє за останні 30 років на зміст економічної освіти впливає прогресивна світова практика (І у 80‑ті рр. – інформатизація економічних дисциплін, ІІ у 90‑ті рр. – освоєння нових на той час теорій менеджменту і маркетингу), яка докорінно змінює економічне мислення фахівця.

Концепція соціальної відповідальності повною мірою відображає парадигму гуманізації вищої освіти, позаяк повертає втрачені цінності та гуманність у вчинки кожної людини, сприяє розвиткові соціально-відповідального мислення та вихованню відповідального громадянина, і, загалом, підносить духовний розвиток суспільства й гуманізм у всіх сферах життєдіяльності людини.

Розміщено:

Викладання психолого-педагогічних дисциплін в технічному університеті: методологія, досвід і перспективи: Тези VI Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / За наук. ред. О.В.Винославської, Г.В.Ложкіна. – К.: «Азимут-Україна», 2009. – С.70-71.

Комментарии запрещены.