Научные статьи

Соціальна робота в Україні: нові виміри менеджменту з корпоративно-соціальної відповідальності

foto

Підготовка фахівця, компетентного у сфері корпоративно-соціальної відповідальності, дає можливість не тільки номінально розширити сфери діяльності соціальних робітників, а також кількісно збільшити зайнятість випускників університету на посадах менеджерів з КСВ.

КСВ – інструмент сталого розвитку

foto

Сталий розвиток на всіх рівнях економічної системи (країни, регіону, підприємства) ще попереду, адже в Україні немає жодної галузі, яка б не потребувала капітальної модернізації. Тим більше актуальним є пошук відповідних, а краще випереджувальних засобів у забезпеченні збалансованого функціонування соціально-еколого-економічних систем.

Соціальна відповідальність за системну кризу в Україні (та до чого тут освіта?)

foto

Ми живемо у світі, де людські й суспільні цінності за останні десятиліття кардинально змінилися, що висуває нові вимоги до особистості як суб’єкта соціального буття для входження нову епоху. З іншого боку, із загостренням системної кризи в країні множаться соціально-економічні проблеми. Через кризу до сталого розвитку країни, регіону, підприємства у біфуркаційний період можна пройти за умов розвитку (чи то відродження, чи то формування) соціальної відповідальності.

Указатели компаний или любите ли вы конфеты?

Maryna

Корпоративные ценности – это некий «Кодекс чести» организации в ее отношениях с партнерами: клиентами, сотрудниками, поставщиками, обществом. Ценности демонстрируют открытость компании, заявляют о наличии у нее высоких стандартов ведения бизнеса.

Економічна освіта в соціальній відповідальності та соціальна відповідальність у вищій економічній освіті

foto

Актуалізація у науковому та бізнесовому середовищі проблем корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) спонукає до аналізу співвідношення: яку частку відповідальності в суспільні (соціальні, економічні, суто виробничі, правові тощо) відносини привносять фахівці економічного профілю, зокрема такі, які наділені світобаченням, економічним мисленням та підтверджують здобуту вищу економічну освіту.